تورا من چشم در راهم

چند بیت در سوگ دکتر قیصر امین پور

 

کاش شعر رفتن تو را خدا نمی‌سرود

کاش آن سحر به ما کسی دروغ گفته بود

 

لحظه‌ی عزیمت تو ناگزیر و دردناک

دیر شد دوباره ناگهان ولی چقدر زود!(۱)

 

آن سحر به آسمان شب چه گفت سرنوشت

صورت تمام آسمان کبود شد کبود

 

جوشش صدای جاریت هماره ماندگار

ای صمیمی و زلال، مثل چشمه، مثل رود(۲)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱- اشاره به یکی از مشهورترین اشعار دکتر قیصر امین پور

۲- نام یکی از کتاب‌های او

بازگشت به صفحه قبل »

ارسال ديدگاه

//:http