تورا من چشم در راهم

حکایت شگفت‌انگیز حاکمان مغولان ایران زمین!

 

   نشر میراثبان در ادامه‌ی طرح تلخیص و بازنویسی متون کهن، کتابی را با عنوان سرگذشت حاکمان مغولان ایران زمین تا آمدن هولاگو و فتح بغداد زیر چاپ دارد. مدیر نشر میراثبان در مصاحبه‌ای گفته است که این کتاب باز نویسی و تلخیص نیمه‌ی دوم تاریخ جهانگشایاثر علاءالدین عطاملک جوینی است و توسط دکتر هاشم رجب زاده تدوین شده است.

   دو نکته شایان ذکر است. نخست اینکه امیدوارم عنوان کتاب این نباشد و مدیر نشر میراثبان به‌سهو نام کتاب را نادرست گفته باشند، وگر نه تعبیر مغولان ایران زمین در عنوان کتاب اشتباهی  شگفت انگیز است که البته بعید می‌دانم استاد فاضلی چون دکتر هاشم رجب زاده مرتکب آن شود. ضمناّ حاکمان مغولان ایران زمین، یعنی کسانی که بر مغولان ایران زمین حکم می‌رانده‌اند و این دومین خطای فاحش در عنوان کتاب است. نکته‌ی دیگر این است که از گفته‌های مدیر نشر میراثبان چنین برمی‌آید که تاریخ جهانگشای جوینی دو نیمه دارد و این نیمه‌ی دوم کتاب است. نیازی به توضیح نیست که تاریخ جهانگشای جوینی هم در اصل و هم در متن مصحح علامه محمد قزوینی سه مجلد است. سؤال این است که آیا نشر میراثبان در این اثر، نیمی از جلد دوم و جلد سوم اثر را منتشر خواهد کرد و یا ماجرا چیز دیگری است؟

بازگشت به صفحه قبل »

ارسال ديدگاه

//:http