تورا من چشم در راهم

گزارش

.دیشب و امروز نوشته های حذف شده را بازگرداندم، حدود چهل پست. ترتیب پست ها به هم خورد. یادداشت های دوستانم هم در پای پست ها دیگر وجود ندارد. البته یادداشت ها را دارم، ولی نمی توانم از جانب خودم آن ها را زیر پست ها بگذارم. به هر صورت این وقفه ای که در کار افتاد، به جوانبی از کار لطمه زد. تاریخ واقعی نوشتن این پست ها را هم فقط خودم دارم ، شاید به مرور زمان بتوانم یاد داشتی حاوی تاریخ اولین کامنت و شاید متن کامنت ها، بدون نام نویسندگانش زیر پست هایی که دوباره روی سایت گذاشتم اضافه کنم. کارهای دیگری مثل به روز کردن لینک ها را هم به مرور زمان انجام خواهم داد.

بازگشت به صفحه قبل »

ارسال ديدگاه

//:http