تورا من چشم در راهم

همایش جایگاه مطالعات تاریخ غرب در ایران

 

انجمن علمی گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد در صدد است به منظور تجلیل و قدردانی از سی سال خدمات علمی و آموزشی استاد دکتر نقی لطفی همایشی را با عنوان جایگاه مطالعات تاریخ غرب در ایران برگزار کند. در این راه، گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهدو مجتمع کانون های فرهنگی و هنری دانشگاه فردوسیو انجمن پارسه(دوستداران میراث فرهنگی) و خانه تاریخ خراسان رضوی انجمن علمی گروه تاریخ را یاری می کنند.

   استاد نقی لطفی از استادان برجسته دانشگاه فردوسی مشهد است که  به دانشجویان کارشناسی تاریخ جهان بویژه تاریخ اروپا درس می داد و بنده نیز در دوران دانشجویی در دانشگاه فردوسی مشهد، افتخار شاگردی ایشان را داشته ام. وسعت دانش ایشان در زمینه تاریخ اروپا و بویژه حافظه اعجاب برانگیزشان؛ همچنین بیان جذاب، شیوا و دلنشین استاد دانشجویان را شیفته ایشان می کرد و انصاف باید داد که گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد به برکت وجود ایشان در این حوزه مطالعاتی بر همه دانشگاه های دیگر کشور برتری داشت.

    من نیز قرار است بعد از سال ها به مشهد بروم و در این همایش شرکت کنم امیدوارم بتوانم مطالبی را در زمینه تاریخ غرب در جامع التواریخ رشیدالدین فضل الله همدانی تهیه کنم و این موضوع را دستمایه گفتار خود در آن سمینار قرار دهم. به هر روی، اقدام انجمن علمی گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد که ظاهراً در آستانه بازنشستگی آن استاد ارجمند صورت می گیرد کاری پسندیده و در خور تقدیر است.

بازگشت به صفحه قبل »

ارسال ديدگاه

//:http