تورا من چشم در راهم

آغاز دوباره

 می‌خواهم بنویسم. برای اینکه به نوشتن نیاز دارم. به زندگی کردن با واژه‌ها. برای کسی که دور از زادگاه، زبان مادری و همزبانانش زندگی می‌کند این خطر که شوق و توان نوشتن به زبان مادری را از   دست دهد خطری بسیار جدی است. حالا اگر شاعر و نویسنده هم باشد این نیاز و خطر برای او صد چندان خواهد بود. پس می‌نویسم برای حفظ ارتباط با کلمه و نوشتن. اینکه از چه موضوعی خواهم نوشت بماند برای بعد. همین‌قدر بگویم که سعی می‌کنم کوتاه و منظم بنویسم. موضوع کلی آنچه خواهم نوشت مهاجرت است..

بازگشت به صفحه قبل »

ارسال ديدگاه

//:http