تورا من چشم در راهم

از تبار آشیان بر باد

از تبار آشیان بر باد نام سومین دفتر شعر من است که به‌تازگی در بوستون توسط انتشارات کتاب زمین به چاپ رسیده است.

این کتاب همچون دو کتاب شعر پیشین من گزیده‌ای است از غزل‌ها و شعرهای آزاد. کتاب نام خود را از این غزل گرفته است:

از تبار آشیان برباد، وارث درد خراسانم
چون هرات هفت قرن قبل، شهر باروهای ویرانم
 
چندمین قرنم نمی‌دانم، طعمه‌ی تیمور یا چنگیز
مفت چنگ چندمین سردار، چکمه‌کوب چندمین خانم
 
هر کرانم موج موج خون، ساحل اروند یا جیحون
از ارس گسترده  تا هامون، تا کشف رود و پریشانم
 
یادمان انزجاری کور، آتشی از خشم، تل  چشم
 هدیه آغا محمد خان، درخیابان های کرمانم
 
بی‌نصیب از خواب‌های خوب، کودک گهواره‌ی آشوب
جنگزاری تا ابد مغلوب، در هیاهوی سوارانم  
 
وسعت  تاریخ من این است، ساده اما سخت غمگین است
هر وجب یک سرزمین بیداد، هر نفس یک عمر تاوانم
 
 گرچه هر شهرم نشانی از تازش اهریمنان دارد
باز اما سرزمین عشق، باز اما خاک ایرانم 
از تبار آشیان برباد، وارث درد خراسانم
چون هرات هفت قرن قبل، شهر باروهای ویرانم
 
چندمین قرنم نمی دانم، طعمه تیمور یا چنگیز
مفت چنگ چندمین سردار، چکمه کوب چندمین خانم
 
هر کرانم موج موج خون، ساحل اروند یا جیحون
از ارس گسترده  تا هامون، تا کشف رود و پریشانم
 
یادمان انزجاری کور، آتشی از خشم، تل چشم    
 هدیه آغا محمد خان، درخیابان های کرمانم
 
بی نصیب از خواب های خوب، کودک گهواره آشوب
جنگزاری تا ابد مغلوب، در هیاهوی سوارانم  
 
وسعت  تاریخ من این است، ساده اما سخت غمگین است
هر وجب یک سرزمین بیداد، هر نفس یک عمر تاوانم
 
 گرچه هر شهرم نشانی از تازش اهریمنان دارد
باز اما سرزمین عشق، باز اما خاک ایرانم 
از تبار آشیان برباد، وارث درد خراسانم
چون هرات هفت قرن قبل، شهر باروهای ویرانم
 
چندمین قرنم نمی دانم، طعمه تیمور یا چنگیز
مفت چنگ چندمین سردار، چکمه کوب چندمین خانم
 
هر کرانم موج موج خون، ساحل اروند یا جیحون
از ارس گسترده  تا هامون، تا کشف رود و پریشانم
 
یادمان انزجاری کور، آتشی از خشم، تل چشم    
 هدیه آغا محمد خان، درخیابان های کرمانم
 
بی نصیب از خواب های خوب، کودک گهواره آشوب
جنگزاری تا ابد مغلوب، در هیاهوی سوارانم  
 
وسعت  تاریخ من این است، ساده اما سخت غمگین است
هر وجب یک سرزمین بیداد، هر نفس یک عمر تاوانم
 
 گرچه هر شهرم نشانی از تازش اهریمنان دارد
باز اما سرزمین عشق، باز اما خاک ایرانم 

بازگشت به صفحه قبل »

ارسال ديدگاه

//:http