تورا من چشم در راهم

معجزه

 

فردا که از خواب برخیزی، چشمهایت را بگشایی و به آسمان نگاه کنی، معجزه ای را خواهی دید. خواهی دانست که در جهان چیزی همین پیش پای بیدار شدنت رخ داده است. خطاست  که چشم خود را روی آن معجزه ببندی، نمی توانی و نباید نادیده اش بگیری. هرچند شاید زمانی دراز با آن زیسته باشی و آن را درنیافته باشی. فردا که بیدار شدی، اگر راستی بیدار شده باشی و دروغی درکار نباشد، باید به دنیا جور دیگری نگاه کنی تا معجزه ای را که از آن می گویم به چشم ببینی. چقدر بد است که اطراف ما پر است از معجزه و ما هیچ یک را نمی بینیم. بعضی معجزه ها آنقدر برایمان معمولی شده است، که از آن غفلت می کنیم. ولی من می خواهم از تو بپرسم، آیا اگر معجزه ای در نگاه تو عادی جلوه کرد، چیزی از عظمت آن، یا از واقعیت معجزه بودن آن کم شده است؟ آیا اگر چیزی را تو ندیدی یا خودت را به آن راه زدی و وانمود کردی که ندیده ای، آن چیز از میان می رود یا از آنچه هست کوچک تر می شود؟ اگر تا حالا ندیده ای یا نخواسته ای ببینی، اگر دل نداده ای به جهان و با آن آنگونه که باید پیوند نخورده ای، عیبی ندارد. نمی توان برای آن روزها که از دست داده ای کاری کرد. تنها می توانم اولین معجزه از معجزه های بقیه ی روزهای زندگیت را به تو نشان دهم و از تو بخواهم پس از این چیزهایی را که تا به حال ندیده ای، خوب ببینی و باور داشته باشی. فردا چشم هایت را که می گشایی به نوری که از آسمان تابیده و اتاق را روشن کرده است چشم بدوز. خورشید را می گویم. دیدن دوباره ی آن از بزرگ ترین معجزه های زندگی من و تو است. باور کن اگر معجزه را بفهمی هرگز برایت عادی نمی شود. همین کافی است تا بخواهی و بتوانی به معجزه های بزرگ دیگر زندگیت هم فکر کنی و آن ها را هم ببینی! !فردا صبح که چشمهایت را بازکنی و از خواب شبانه برخیزی می بینی معجزه ای رخ داده است!

بازگشت به صفحه قبل »

ديدگاه‌ها

  • آفتاب:

    سلام استاد. به راستی اگر بتوانیم معجزه های زندگی مان را ببینیم و درک کنیم, چقدر می توانیم خرسند و سپاسگزار باشیم!

    ۱۳٩۴/۱۲/۲۳ ساعت ۰۷:۵۵

ارسال ديدگاه

//:http