گاه‌نوشته‌های تاریخی و ادبی گاه‌نوشته‌های تاریخی و ادبی گاه‌نوشته‌های تاریخی و ادبی
تورا من چشم در راهم

مرّمت نسخ خطی در مرکز میکروفیلم نور در دهلی

این یادداشت را پیش‌تر در وبلاگم(نجوا) در حلقهٔ کاتبان قرار داده ام و دوست دارم آن را در اینجا نیز بیاورم.

۱۳۸۶/۰۶/۱۴ ساعت ۰۲:۴۱ - ۰ نظر مرّمت نسخ خطی در مرکز میکروفیلم نور در دهلی ادامه »

در آغاز راهی دشوار

شاید دو سال پیش بود که خوب یادم نیست چرا و چگونه به فکر داشتن یک وب‌سایت افتادم. تصمیم گرفتم خودم طراحی صفحات وب را یاد بگیرم و برای این کار بعد از جستجوهای فراوان آموزشگاهی را یافتم در طبقهٔ دهم مجتمع کامپیوتر پایتخت؛ ثبت نام کردم و شروع کردم. استاد آن دوره مهندس حمید یگانه بود و آشنایی با او و استفاده از کلاس درسش را یکی از خوش اقبالی‌های خود می‌دانم. ظرف شش ماه 140 ساعت کلاس رفتم و شاید چهار برابر آن هم برای تمرین و یادگیری وقت گذاشتم. تا می‌توانستم کتاب و نرم افزار خریدم و خلاصه درگیر کار پر شوری شدم که در آغاز فکر می‌کردم مسیر زندگیم را تغییر خواهد داد.

۱۳۸۶/۰۶/۱۴ ساعت ۰۲:۳۴ - ۱ نظر در آغاز راهی دشوار ادامه »

مطالعات تاریخی و چارچوب نظری پژوهش

نقش و جایگاه چارچوب نظری پژوهش، در تحقیقات تاریخی در زمرهٔ مسائلی است که اخیراً در میان استادان و دانشجویان این رشتهٔ علمی رواجی چشمگیر یافته است. این موضوع از سویی با نظریه پردازی و ضرورت ارائهٔ الگوهای نظری جدید در بررسی مسائل تاریخی ارتباط می‌یابد و از سوی دیگر با ارتباط تاریخ با رشته‌های دیگر علمی مربوط می‌شود. به همان اندازه که تأکید بر درستی این دیدگاه و لزوم استفاده از آن در مطالعات تاریخی ضرورت دارد، توجه به تبیین، بررسی و نقد این رویکرد نیز واجداهمیت است.در این نوشتار کوتاه می‌کوشم دریچه‌ای نسبت به بررسی و نقد موضوع یاد شده باز کنم.

۱۳۸۶/۰۶/۱۲ ساعت ۲۳:۱۲ - ۴ نظر مطالعات تاریخی و چارچوب نظری پژوهش ادامه »