گاه‌نوشته‌های تاریخی و ادبی گاه‌نوشته‌های تاریخی و ادبی گاه‌نوشته‌های تاریخی و ادبی
تورا من چشم در راهم

سالروز تولد غزلسرای بزرگ ایران حسین منزوی

امروز به‌تصادف دریافتم که روز اول مهر ماه مصادف است با سالروز تولد شاعر توانای ایران حسین منزوی. یاد سال‌های دور افتادم. شاید دانش آموز کلاس سوم یا چهارم دبیرستان بودم که در کتابخانهٔ مجلس شورای اسلامی کتاب شعری را یافتم با عنوان: حنجرهٔ زخمی تغزل.مجموعه‌ای بود از ۲۲ غزل و چند شعر نیمایی و شاید چند رباعی. با دیدن و خواندن آن شوق عجیبی وجودم را فرا گرفت. چون کتاب را امانت نمی‌دادند،‌ ناچار تمام غزل‌هایش را نوشتم و با خود به خانه بردم؛ تا شب هم چند نسخه از آن غزل‌ها را برای دوستانم نوشتم و همه را از بر شدم.

۱۳۸۶/۰۷/۰۲ ساعت ۲۰:۴۳ - ۱ نظر سالروز تولد غزلسرای بزرگ ایران حسین منزوی ادامه »

مهر دمیده است!

۱۳۸۶/۰۷/۰۲ ساعت ۱۸:۵۵ - ۱ نظر مهر دمیده است! ادامه »

رباعی 1

۱۳۸۶/۰۷/۰۲ ساعت ۰۰:۲۴ - ۴ نظر رباعی 1 ادامه »

سه سال فدای سه روز!

۱۳۸۶/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۵٩ - ۱ نظر سه سال فدای سه روز! ادامه »

همایش جایگاه مطالعات تاریخ غرب در ایران

۱۳۸۶/۰۶/۲۵ ساعت ۰۸:۴٩ - ۰ نظر همایش جایگاه مطالعات تاریخ غرب در ایران ادامه »

چند لحظه

۱۳۸۶/۰۶/۲۴ ساعت ۲۰:۱۸ - ۱ نظر چند لحظه ادامه »

جای خالی کتابی دربارهٔ روش پژوهش تاریخی

یکی از نیازهای اساسی رشتهٔ تاریخ تألیف کتابی در زمینهٔ روش پژوهش در این رشتهٔ علمی است. نزدیک به سه دهه از انتشار کتاب جهانگیر قائم مقامی با عنوان روش تحقیق در تاریخنگاری(تهران، ۱۳۵۸) می‌گذرد. کتاب کیتسن کلاک با عنوان مقدمه‌ای بر روش تحقیق در تاریخ(ترجمهً اوانس اوانسیان، تهران، ۱۳۶۲) به دو دهٔه قبل مربوط می‌شود. این دو کتاب شاید نیاز آن روزگار را بر می‌اوردند، ولی هردو هم بسیار مقدماتی هستند و هم بسیار مجمل.در روزگاری که رشته‌های مختلف علوم انسانی با شتابی چشمگیر پیش می‌روند و توسعه می‌یابند، رشتهٔ تاریخ در ابعاد نظری درخود خزیده و درجا زده است .

۱۳۸۶/۰۶/۲۴ ساعت ۰۰:۱۶ - ۰ نظر جای خالی کتابی دربارهٔ روش پژوهش تاریخی ادامه »