گاه‌نوشته‌های تاریخی و ادبی گاه‌نوشته‌های تاریخی و ادبی گاه‌نوشته‌های تاریخی و ادبی
تورا من چشم در راهم

مهر دمیده است!

۱۳۸۶/۰۷/۰۲ ساعت ۱۸:۵۵ - ۱ نظر مهر دمیده است! ادامه »

رباعی 1

۱۳۸۶/۰۷/۰۲ ساعت ۰۰:۲۴ - ۴ نظر رباعی 1 ادامه »

سه سال فدای سه روز!

۱۳۸۶/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۵٩ - ۱ نظر سه سال فدای سه روز! ادامه »

همایش جایگاه مطالعات تاریخ غرب در ایران

۱۳۸۶/۰۶/۲۵ ساعت ۰۸:۴٩ - ۰ نظر همایش جایگاه مطالعات تاریخ غرب در ایران ادامه »

چند لحظه

۱۳۸۶/۰۶/۲۴ ساعت ۲۰:۱۸ - ۱ نظر چند لحظه ادامه »

جای خالی کتابی دربارهٔ روش پژوهش تاریخی

یکی از نیازهای اساسی رشتهٔ تاریخ تألیف کتابی در زمینهٔ روش پژوهش در این رشتهٔ علمی است. نزدیک به سه دهه از انتشار کتاب جهانگیر قائم مقامی با عنوان روش تحقیق در تاریخنگاری(تهران، ۱۳۵۸) می‌گذرد. کتاب کیتسن کلاک با عنوان مقدمه‌ای بر روش تحقیق در تاریخ(ترجمهً اوانس اوانسیان، تهران، ۱۳۶۲) به دو دهٔه قبل مربوط می‌شود. این دو کتاب شاید نیاز آن روزگار را بر می‌اوردند، ولی هردو هم بسیار مقدماتی هستند و هم بسیار مجمل.در روزگاری که رشته‌های مختلف علوم انسانی با شتابی چشمگیر پیش می‌روند و توسعه می‌یابند، رشتهٔ تاریخ در ابعاد نظری درخود خزیده و درجا زده است .

۱۳۸۶/۰۶/۲۴ ساعت ۰۰:۱۶ - ۰ نظر جای خالی کتابی دربارهٔ روش پژوهش تاریخی ادامه »

باز هم مهر ماه در راه است!

سال‌های سال است که ماه مهر برایم مثل همهٔ ماه‌های سال نیست. هر دورهٔ زندگیم این ماه با به‌رنگی تجربه کرده‌ام. از روزهای کودکی گرفته و وحشت دور شدن از خانه و خانواده تا سال‌های نوجوانی و شوق فرار از مدرسه؛ از سال‌های دبیرستان که عاشق آمدن مهرو شروع درس و کلاس و مدرسه بودم تا سال‌های دانشجویی و گرفتاری‌های سفر به مشهد در حجم وحشتناک سفرهای روزهای پایانی شهریور و تن سپردن به زندگی سخت و رنج‌آور در مشهد و تا روزهای تدریس در دانشگاه و شوق معلمی و دغدغهٔ کلاس و درس. در تمام این سال‌ها آمدن مهر همیشه برایم آمیزه‌ای از شوق و دلهره بوده است؛ شوق آغاز فصلی جدید و دلهره از تکررار خودم!

۱۳۸۶/۰۶/۲۱ ساعت ۱۴:۴۴ - ۱ نظر باز هم مهر ماه در راه است! ادامه »