گاه‌نوشته‌های تاریخی و ادبی گاه‌نوشته‌های تاریخی و ادبی گاه‌نوشته‌های تاریخی و ادبی
تورا من چشم در راهم

روز جهانی حافظ

۱۳۸۶/۰۷/۱٩ ساعت ۲۳:۰۶ - ۰ نظر روز جهانی حافظ ادامه »

تاریخ و توصیف

این روزها از روش توصیفی در پژوهش تاریخی بسیار سخن گفته می‌شود. راستش من معنای توصیف محض در تاریخ را نمی‌فهمم. شاید از همان زمانی که تاریخ‌نگاری اسلامی از مرحله‌ی حدیثی روایی عبور کرد و به صورت ترکیبی درآمد، دوران تاریخ توصیفی به پایان رسیده بود. تاریخ‌نگاری ترکیبی و تحلیلی هرگز محدود به توصیف نیست. همین که مورخ روایاتی را برمی‌گزیند و دستمایه‌ی کار خود قرار می‌دهد و روایات دیگر را به کناری می‌نهد بدین معناست که توصیفگر محض نیست و دیدگاه و نگرش خود را در نگارش تاریخ دخالت می‌دهد.

۱۳۸۶/۰۷/۱۷ ساعت ۱٩:۱۱ - ۰ نظر تاریخ و توصیف ادامه »

رساله‌ای از محمود پسیخانی گیلانی: رشح‌البیان و شرح‌التبیان

۱۳۸۶/۰۷/۱۳ ساعت ۱۴:۵۸ - ۱ نظر رساله‌ای از محمود پسیخانی گیلانی: رشح‌البیان و شرح‌التبیان ادامه »

رمز موفقیت

امروز دوست عزیز، خوش‌ذوق و خوش‌فکرم دکتر فرهاد ساسانی مطلبی را برایم فرستاد که حسابی ذوق‌زده‌ام کرد. دوست دارم این ذوق زدگی را با شما شریک شوم:

۱۳۸۶/۰۷/۱۳ ساعت ۰۱:۲۰ - ۳ نظر رمز موفقیت ادامه »

نقش عنصر فرهنگ در مانایی شعر

پیشتر‌ها، آنچه دربارهٔ شعر و عناصر سازندهٔ آن خوانده و شنیده بودم عناصر شعر را خلاصه می‌کرد در خیال، عاطفه، تصویر، موسیقی و پیام. البته آخرین عنصر آن محل نزاع بود؛ کسانی که تئوری هنر برای هنر را برنمی‌تافتند شعر بی پیام را ناقص می‌دانستند و کسانی هم پیام را برای هنر عنصری عرضی و بر ساخته معرفی می‌کردند و با اینکه پیام یکی از عناصر سازندهٔ شعر دانسته شود همداستان نبودند. این روزها به این نکته می‌اندیشم که یکی از اساسی ترین عناصر سازندهٔ شعرهای ماندگار برخوردار بودن شعر از عمق و پشتوانهٔ فرهنگ است. به شعرهر یک از شاعران بزرگ و ماندگار زبان فارسی بنگرید، پشتوانهٔ فرهنگ را در آن غنی می‌بینید: اسطوره، تاریخ، فرهنگ عامه، فرهنگ و زبان بومی و محلی و بسیاری دیگر که در شمار فرهنگ محلی و منطقه‌ای، فرهنگ ملی و حتی فرهنگ جهانی‌است.

۱۳۸۶/۰۷/۱۰ ساعت ۲۳:۱۴ - ۰ نظر نقش عنصر فرهنگ در مانایی شعر ادامه »

پژوهشی در مکتوبات تاریخی ایران و ماوراءالنهر

۱۳۸۶/۰۷/۰۴ ساعت ۲۳:۱۵ - ۰ نظر پژوهشی در مکتوبات تاریخی ایران و ماوراءالنهر ادامه »

کتاب تازه: درآمدی بر روش پژوهش در تاریخ

۱۳۸۶/۰۷/۰۳ ساعت ۲۱:۱۸ - ۰ نظر کتاب تازه: درآمدی بر روش پژوهش در تاریخ ادامه »