گاه‌نوشته‌های تاریخی و ادبی گاه‌نوشته‌های تاریخی و ادبی گاه‌نوشته‌های تاریخی و ادبی
تورا من چشم در راهم

رمز موفقیت

امروز دوست عزیز، خوش‌ذوق و خوش‌فکرم دکتر فرهاد ساسانی مطلبی را برایم فرستاد که حسابی ذوق‌زده‌ام کرد. دوست دارم این ذوق زدگی را با شما شریک شوم:

۱۳۸۶/۰۷/۱۳ ساعت ۰۱:۲۰ - ۳ نظر رمز موفقیت ادامه »

نقش عنصر فرهنگ در مانایی شعر

پیشتر‌ها، آنچه دربارهٔ شعر و عناصر سازندهٔ آن خوانده و شنیده بودم عناصر شعر را خلاصه می‌کرد در خیال، عاطفه، تصویر، موسیقی و پیام. البته آخرین عنصر آن محل نزاع بود؛ کسانی که تئوری هنر برای هنر را برنمی‌تافتند شعر بی پیام را ناقص می‌دانستند و کسانی هم پیام را برای هنر عنصری عرضی و بر ساخته معرفی می‌کردند و با اینکه پیام یکی از عناصر سازندهٔ شعر دانسته شود همداستان نبودند. این روزها به این نکته می‌اندیشم که یکی از اساسی ترین عناصر سازندهٔ شعرهای ماندگار برخوردار بودن شعر از عمق و پشتوانهٔ فرهنگ است. به شعرهر یک از شاعران بزرگ و ماندگار زبان فارسی بنگرید، پشتوانهٔ فرهنگ را در آن غنی می‌بینید: اسطوره، تاریخ، فرهنگ عامه، فرهنگ و زبان بومی و محلی و بسیاری دیگر که در شمار فرهنگ محلی و منطقه‌ای، فرهنگ ملی و حتی فرهنگ جهانی‌است.

۱۳۸۶/۰۷/۱۰ ساعت ۲۳:۱۴ - ۰ نظر نقش عنصر فرهنگ در مانایی شعر ادامه »

پژوهشی در مکتوبات تاریخی ایران و ماوراءالنهر

۱۳۸۶/۰۷/۰۴ ساعت ۲۳:۱۵ - ۰ نظر پژوهشی در مکتوبات تاریخی ایران و ماوراءالنهر ادامه »

کتاب تازه: درآمدی بر روش پژوهش در تاریخ

۱۳۸۶/۰۷/۰۳ ساعت ۲۱:۱۸ - ۰ نظر کتاب تازه: درآمدی بر روش پژوهش در تاریخ ادامه »

سالروز تولد غزلسرای بزرگ ایران حسین منزوی

امروز به‌تصادف دریافتم که روز اول مهر ماه مصادف است با سالروز تولد شاعر توانای ایران حسین منزوی. یاد سال‌های دور افتادم. شاید دانش آموز کلاس سوم یا چهارم دبیرستان بودم که در کتابخانهٔ مجلس شورای اسلامی کتاب شعری را یافتم با عنوان: حنجرهٔ زخمی تغزل.مجموعه‌ای بود از ۲۲ غزل و چند شعر نیمایی و شاید چند رباعی. با دیدن و خواندن آن شوق عجیبی وجودم را فرا گرفت. چون کتاب را امانت نمی‌دادند،‌ ناچار تمام غزل‌هایش را نوشتم و با خود به خانه بردم؛ تا شب هم چند نسخه از آن غزل‌ها را برای دوستانم نوشتم و همه را از بر شدم.

۱۳۸۶/۰۷/۰۲ ساعت ۲۰:۴۳ - ۱ نظر سالروز تولد غزلسرای بزرگ ایران حسین منزوی ادامه »

مهر دمیده است!

۱۳۸۶/۰۷/۰۲ ساعت ۱۸:۵۵ - ۱ نظر مهر دمیده است! ادامه »

رباعی 1

۱۳۸۶/۰۷/۰۲ ساعت ۰۰:۲۴ - ۴ نظر رباعی 1 ادامه »