تورا من چشم در راهم

گزیدهٔ قابوسنامه

گزیدهٔ قابوسنامه، با مقدمهٔ تفصیلی و شرح لغات و اصطلاحات دشوار، تهران، قدیانی، 1376

بازگشت به صفحه کتابها »