تورا من چشم در راهم

نامه‌های خان احمد خان گیلانی؛ کوششی ناتمام

«نامه‌های خان احمد خان گیلانی؛ کوششی ناتمام»، جهان کتاب، سال اول، شمارهٔ ششم، دی 1374. مقاله بررسی کتاب «نامه‌های خان احمدخان گیلانی» اثر فریدون نوزاد است. در مقاله ضمن معرفی کتاب، به برخی کاستی‌ها و ضعف‌های آن اشاره شذه است.

بازگشت به صفحه مقالات »