تورا من چشم در راهم

درباره من

تولد: بیست و نهم آذر ماه هزار و سیصد و چهل و سه، تهران

 تحصیلات: دکترای تاریخ ایران با گرایش تاریخ فرهنگی

متوسطه: دبیرستان ابوریحان، تهران، ۱۳۶۲-۱۳۵۸

کارشناسی: تاریخ با گرایش ادبیات، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۶۶-۱۳

کارشناسی ارشد، تاریخ ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۷۰-۱۳۶۶

دکترا: گرایش تاریخ ایران اسلامی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ۱۳۷۸-۱۳۷۰

 

آموزش

تدریس در دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۶۷ و ۱۳۷۴در مقطع کارشناسی

تدریس در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۸۲در مقطع کارشناسی ارشد

تدریس در  گروه تاریخ دانشگاه الزهراء، در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا، از ۱۳۷۸

 تدریس در دانشگاه‌های بوستون در ماساچوست آمریکا، شامل:

Suffolk University

Northeastern University

Framingham State University

Worcester State University

Roxbury Community College

 

پژوهش

پژوهشگر گروه تصحیح متون بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی، مشهد، ۱۳۶۶

پژوهشگر گروه دانشنامهٔ زبان و ادب فارسی در شبه قارهٔ هند در فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ۱۳۸۲-۱۳۷۴

پژوهشگر میهمان دانشگاه هاروارد. ۲۰۱۳-۲۰۱۰

 

آثار

نخستین اثری که به قلم من انتشار یافت، یک شعربود.سال ۱۳۶۱، وقتی هنوز سال سوم دبیرستان بودم، اولین شعرهایم در مطبوعات منتشر شد و تقریباً تا سال ۱۳۶۶ به صورت پراکنده شعر می‌گفتم و به لطف دوستان چاپ می‌کردم.بعد از آن دیگر از شعرو شاعری دور شدم و به تاریخ و پژوهش‌های تاریخی پرداختم.سال ۱۳۶۹، اولین کار من که ترجمه یک مقاله تاریخی بود در فصلنامه مطالعات تاریخی مشهد به چاپ رسید و از آن روزگار تا امروز خوانده‌ام و نوشته‌ام.فهرست این کارها را در زیر مشاهده بفرمایید.
 
الف) کتاب‌ها

۱)گزیده تاریخ بیهقی، تهران، قدیانی، ۱۳۷۵، چاپ سوم ۱۳۸۳

۲) گزیده قابوسنامه، تهران قدیانی، ۱۳۷۶

۳) گزیده سیاستنامه، تهران، قدیانی، ۱۳۷۷، چاپ دوم ۱۳۸۳

۴) تاریخ (جلد هشتم از مجموعه هزار و یک پرسش و پاسخ)، تهران، افق،۱۳۷۷، چاپ پنجم ۱۳۸۴

۵) مهاجرت علمای شیعه از جبل عامل به ایران درعصر صفوی، تهران، امیر کبیر، ۱۳۷۷، چاپ سوم ۱۳۹۷

۶) پیوند سیاست و فرهنگ در عصر زوال تیموریان و ظهور صفویان، تهران، انجمن آثار ومفاخر فرهنگی ۱۳۸۱، چاپ دوم ۱۳۸۲.

۷) تیمور، انتشارات مدرسه، تهران، ۱۳۸۵

۸) میر علیشیر نوایی،خمسةالمتحیرین، ترجمه محمد نخجوانی، به کوشش مهدی فرهانی منفرد، ضمیمه شماره 12 نامه فرهنگستان، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران،خرداد ۱۳۸۱.

۹) تاریخنگاری فارسی، نوشته جولی اسکات میثمی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ی اسلامی، ۱۳۹۷

۱۰) دوباره طوفان، دوباره عشق، مجموعه شعر، تهران، خورشید باران، ۱۳۸۰

۱۱) بنشین، هنوز پاسی از گیسوان تو نگذشته است، بوستون، کتاب زمین، ۲۰۱۷

از تبار آشیان بر باد. بوستون، کتاب زمین، ۲۰۱۸


 ب) مقاله‌ها

۱) راجر سیوری ، «مناصب اصلی دولت صفوی در خلال پادشاهی شاه طهماسب یکم» (ترجمه) فصلنامه مطالعات تاریخی، مشهد، ۱۳۶۹
۲) ابن مطروح، دائره المعارف بزرگ اسلامی جلد چهارم، تهران ۱۳۷۱
۳) پیوند تاریخ و ادبیات، کیهان فرهنگی، تهران، دی ۱۳۷۲
۴) نامه های خان احمد خان گیلانی : کوششی ناتمام، جهان کتاب، سال اول، شماره ششم (دی) ۱۳۷۴
۵) دیبای خسروانی بیهقی : شط ملتقای تاریخ و ادبیات، نامه پارسی، سال اول، شماره سوم، ۱۳۷۵
۶) اصلاحات میرزا حسین خان سپهسالار و دورویه تمدن بورژوازی غرب، گنجینه اسناد، شماره ۲۳-۲۴، ۱۳۷۶

۷) پژوهشی در دیدگاه‌ها و تکاپو‌های سیاسی خواجه ناصرالدین عبیدالله احرار، فصلنامه علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهراء، سال هشتم، شماره ۲۶-۲۷، تابستان و پاییز ۱۳۷۷
۸) منصب کلانتر و چند سند درمورد دو تن از کلانتران عصر صفوی، گنجینه اسناد، شماره ۳۵-۳۶، ۱۳۷۸
۹) بنی قینقاع، دانشنامه جهان اسلام، جلد چهارم، ۱۳۷۸
۱۰) مناسبات دیپلماتیک تیموریان : دوره زمامداری سلطان حسین بایقرا، فصلنامه تاریخ روابط خارجی، سال اول، شماره اول، زمستان ۱۳۷۸
۱۱) نکته هایی چند در باره زندگی کمال الدین حسین واعظ کاشفی، مقالات و بررسیها، دفتر ۶۶، ۱۳۷۸
۱۲) سید عسگر موسوی، هزاره‌ها کیستند (ترجمه)، فصلنامه تاریخ روابط خارجی، سال اول، شماره چهارم، زمستان ۱۳۷۹
۱۳) نقدی بر کتاب تاریخ روابط ایران و هند در دوره صفویه و افشاریه، فصلنامه تاریخ روابط خارجی، سال اول، شماره چهارم،زمستان ۱۳۷۹
۱۴) دکتر عبدالهادی حائری و زبان و ادب فارسی، خود آگاهی و تاریخ پژوهی، تهران ۱۳۸۰
۱۵) ایران و توران در منابع عصر تیموری : تحول نگرش نظامی به نگرش فرهنگی، تاریخ (ضمیمه مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران)، شماره سوم، ۱۳۸۲
۱۶) تأملی در دیدگاه‌های معرفت شناختی و روش شناختی ابن خلدون در باره تاریخ ، قم ، فصلنامه تاریخ اسلام، شماره ۱۳، ۱۳۸۲

۱۷) غازان نامه: شاهنامه‌ای از عصر مغول، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره ۸۱-۸۳ (تیر، مرداد و شهریور ۱۳۸۳)
۱۸) ایرانیان در دکن: مروری بر حضور ایرانیان و نفوذ زبان فارسی در حکومت بهمنیان،.شماره نامه انجمن (فصلنامه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی)، سال اول، شماره ۳، ۱۳۸۳
۱۹) نزاریان الموت و تلاش برای توسعه سیاسی و نظامی، ‌فرهنگ، تهران، ۱۳۸۵
۲۰) بازکاوی آگاهی‌های تاریخی در معدن الدرر، فصلنامه آینه میراث، دوره جدید سال سوم شماره اول و دوم تهران، بهار و تابستان ۱۳۸۴
۲۱) چند یادداشت درباره تصحیح تاریخ رشیدی، آینه میراث، دوره جدید، سال سوم، شماره سوم و چهارم (پاییز و زمستان ۱۳۸۴) شماره پیاپی ۳۰-۳۱
۲۲) پیشکار، دانشنامه جهان اسلام، تهران، ۱۳۷۹
۲۳) تجارت مغول-تیموری، دانشنامه جهان اسلام، تهران، ۱۳۸۲
۲۴) زندگی و تکاپوهای سیاسی خواند میر، وقف میراث جاویدان، سال ۱۰، بهار ۱۳۸۱
۲۵) تألیف مقاله‌های آخری چهارشنبه، آاخوند، آفریدی، آخوند درویزه ننگرهاری، ابراهیم کشمیری، ابراهیم کهرهندی، ابن‌بطوطه، احمد خان حافظ، احمد سکندر پوری، احمد شاه درانی سکه، احمدعلی فیض آبادی، ارزانی دهلوی، ارکات کتیبه، اله آبادی میر محمد افضل، انارکلی کتیبه در جلد اول دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره هند، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ۱۳۸۵
۲۶) جلایریان و خاندان رشیدالدین فضل‌الله همدانی، فصلنامه مطالعات تاریخی، مشهد، شماره1 ۱۱-۱۲ (بهار و تابستان ۱۳۸۵)
۲۷) «دولت آخرالزمان: نمونه ای از تکاپوهای عالمان شیعه برای مشروعیت بخشیدن به حکومت صفوی»، مجموعه در پاسداشت علمی، فرهنگی و تاریخی دکتر عبدالحسین نوایی، به کوشش الهام ملک زاده، تهران نشر نوگل، ۱۳۸۵
۲۸) درس «تاریخ و ادبیات»، تاریخ شناسی (کتاب درسی دوره پیش دانشگاهی رشته ی علوم انسانی)، تهران، ۱۳۸۵
۲۹) سیاست، تاریخ و ادبیات در قابوس نامه، تاریخ و تمدن اسلامی (نیمسال نامه تخصصی تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلامی)، سال دوم، شماره سوم (بهار و تابستان ۱۳۸۵)
۳۰) مهدی فرهانی منفرد و مریم طارم، «بررسی وضعیت اقتصادی ربع رشیدی در دوره ایلخانی»، فصلنامه علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهراء(س)، سال پانزدهم، شماره ۵۵، (پاییز 1۳۸۵)

۳۱) مهدی فرهانی منفرد و سیمین قربانپور دشتکی، نقش عصبیت در تاریخ از دیدگاه ابن خلدون، قبسات، سال یازدهم، شماره ۴۲ (زمستان ۱۳۸۵)، شماره‌ی ۴۲

دانلود رزومه »

تماس با من